Искам вече да свърши

Искам вече да свърши. Толкова страдания. Искам да се върна вкъщи и да видя моите родители. Година и половина не съм ги виждала, година и половина беэ да мога да се эавърна в родината.